Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet skal holdes ordinært en gang pr. år innen 15. mars.

Neste årsmøte er fastsatt til: 8. mars 2016, kl. 19.00


Sted: Tunheim

Sakspapirer finner du her:

Comments