Møtestedet

       Tanum menighet og Tanum KFUK/M inviterer til:

”Møtestedet 

Temakvelder for Tro og tanke


Kveldsmat – Fellesskap – Tema

 

Tirsdager  

kl. 19.00–21.30

 Program 2012-2013


9. okt: Oddbjørn Evenshaug Besteforeldre - myter og realiteter.


23. okt: Sjur Isachsen: 

Kristen forkynnelse i en pluralistisk hverdag


6. nov: Nils Tore Andersen:

Lev mens du gjør det.


20. nov: Anne Kristin Aasmundtveit:

Kjærlighetskveld. Høysangen fortalt.


12. febr: Hans Arne Akerø:

"Gudstjenestereformen -- ett år etter" m/lokalt panel


26. feb: Inge Lønning:

"Genteknologi og menneskeverd"   


12. mars: Helen Bjørnøy: Kristen nestekjærlighet - verdens fattigdom


2. april: Helga Byfuglien:

Den nye kirkeloven - erfaringer så langt.


 Kveldens forløp:
  • Kveldsmat
  • Innledning og fellessang
  • Tema
  • Spørsmål og samtale
  • Avslutning (ca. kl. 21.30)


Comments